มงคลวัตถุวัดวีระโชติฯ-๒๕๕๗-สมเด็จองค์ป�ม-ยันต์เ�ราะเพชรทองคำ�ท้ - Web wat Thailand