๓๑-กรกฏาคม-๒๕๕๘-ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษาวัดวีระโชติฯ - Web wat Thailand