การรับเงินของพระ-เทศนาหลวงพ่อฤาษีลิงดำ-แก่ภิกษุสามเณร-เรื่องวินัยสงฆ์เกี่ยวกับการรับเงินของพระ-เมื่อ-17-ก.ย.-2518 - Web wat Thailand