อนุโมทนา�ับคณะคุณโยม-รุ่งนภา-ถวายค่าไฟฟ้า-วัดวีระโชติธรรมาราม-ประจำเดือนมิถุนายน-๒๕๕๘ - Web wat Thailand