อนุโมทนาบุ��ับผู้ร่วมผ้าป่าชำระหนี้สงฆ์-ในวันวิสาขบูชา-1-มิถุนายน-2558-ยอดผ้าป่า-14850-บาท - Web wat Thailand