ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม-เวียนเทียน-ถวายเป็นพุทธบูชา-๓๐พ.ค-๑มิ.ย.๕๘ - Web wat Thailand