วันที่-๑๔-พฤษภาคม-๒๕๕๘-เวลา-�๙.��-น.-อนุโมทนาพิธีบวงสรวง-ขึ้นโครงสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน-องค์ให�่ที่สุด-ณ-วัดวีระโชติธรรมาราม-ด้วยงบประมาณ�่อสร้างองค์หลวงพ่อ-ประมาณ-๔-ล้านบาท - Web wat Thailand