อนุโมทนา-วันนี้-๑๗-พฤษภาคม-๒๕๕๘-มีคณะจา�ระยองมาทอดผ้าป่าสร้างหลวงพ่อองค์ให�่ - Web wat Thailand