ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม-ขอเดชะ-ข้าพระพุทธเจ้า-พระครูภาวนาวีรคุณ-เจ้าอาวาส-เจ้าสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่-๒๘-พร้อมคณะสงฆ์-และอุบาสก-อุบาสิกา-วัดวีระโชติธรรมาราม-เมือง-ฉะเชิงเทรา - Web wat Thailand