พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง-จากโรงพยาบาลศิริราช-ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย-ในพระบรมมหาราชวัง-ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล-๕-พฤษภาคม-๒๕๕๘ - Web wat Thailand