อนุโมทนาบุ��ับคณะคุณรุ่งนภา-ร่วมทำบุ��ับทางวัดวีระโชติธรรมาราม - Web wat Thailand