แถลงการณ์สำนักพระราชวัง-เรื่อง-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-เสด็จฯ-มาประทับ-ณ-โรงพยาบาลศิริราช-ฉบับที่-7 - Web wat Thailand