วันนี้เป็นวันพระแรก-แห่งฤดูกาลออกพรรษาและเป็นอาทิตย์แรกแห่งฤดูกาลทอดกฐิน-วันพฤหัสบดีที่-๑๖-ตุลาคม-๒๕๕๗-เป็นวันแรม-๘-ค่ำ-เดือนสิบเอ็ด๑๑-ปีมะเมีย - Web wat Thailand