วัดวีระโชติฯเรียนเชิญร่วมทำบุญในวันออกพรรษาและวันตักบาตรเทโวโรหน-๒๕๕๗ - Web wat Thailand