ฝากบอกต่อๆ-กันครับ-เรื่องการใช้ถนนด้านหน้าวัด-ขอให้ขับช้า-ๆ-เป็นเขตวัดครับ - Web wat Thailand