ขณะนี้ทางวัดได้เปิดเวปไซด์ในชื่อ-www.watveerachote.com-โปรดเข้าไปติดตามได้ครับ - Web wat Thailand