งานทำบุ�บำเพ็��ุศลครบรอบ-๒๒-ปี-วันมรณภาพ-พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน-หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ-วัดท่าซุง-ในวันพฤหัสบดี-ที่-๓�-ตุลาคม-๒๕๕๗ - Web wat Thailand