ขอเชิ�ร่วมป�ิบัติธรรม-เวียนเทียน-ถวายเป็นพุทธบูชา-เนื่องในวันอาสาฬหบูชา�ละวันเข้าพรรษา-ณ-สำนั�ป�ิบัติธรรมประจำจังหวัด�ห่งที่-๒๘-วัดวีระโชติธรรมาราม-เมือง-ฉะเชิงเทรา-ระหว่างวันที่-๒๗-๒๙-�ร��าคม-๒๕๖๑-ติดต่อสอบถาม-โทร.-�๘๔-๙๗๗-๓๓๓๙ - Web wat Thailand