วัดวีระโชติฯเปิดโครง�ารป�ิบัติธรรมเฉลิมพระเ�ียรติในหลวงรัช�าลที่10ระหว่างวันที่21-29�.ค.2561ลงทะเบียน21�.ค.เวลา16.00น - Web wat Thailand