�ำหนด�ารวันอุปสมบทหมู่-เข้าพรรษา-ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑-วันเสาร์-ที่-๒๑-�ละวันอาทิตย์-ที่-๒๒-�ร�ฎาคม-พ.ศ.๒๕๖๑ - Web wat Thailand