เป็นเจ้าภาพ�ัณณ์เทศน์มหาชาติ-พระเวสสันดร-ชาด�-๑๓-�ัณฑ์-๑���-พระคาถา-ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑-วันวิสาขบูชา-ที่-๒๙-พฤษภาคม-พ.ศ.๒๕๖๑-ณ-วัดวีระโชติธรรมาราม-เมือง-ฉะเชิงเทรา - Web wat Thailand