มูลนิธิศิษย์วัดวีระโชติธรรมาราม-โดยพระภาวนาประชานุ�ูล-เชิ�ช่วยบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยยา�ไร้-เป็นโรคมะเร็ง - Web wat Thailand