๑๔-๑๘-�ุมภาพันธ์-๒๕๖๑-ปิดทอง-ไหว้พระ-หลวงพ่อวัดวีระโชติฯ - Web wat Thailand