เรียนเชิ�เป็นเจ้าภาพสร้าง�ุ�ิรับรองพระเถระผู้ให�่�ละ�ุ�ิเจ้าอาวาสวัดวีระโชติ - Web wat Thailand