๓�ธันวาคม๒๕๖�-มูลนิธิศิษย์วัดวีระโชติธรรมาราม-ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็น - Web wat Thailand