ด้วยเ�ล้าด้วย�ระหม่อมขอเดชะ-ข้าพระพุทธเจ้า-คณะสงฆ์-พร้อมอุบาส�-อุบาสิ�า-วัดวีระโชติธรรมาราม-สำนั�ป�ิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา-�ห่งที่-๒๘-อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา-จังหวัดฉะเชิงเทรา - Web wat Thailand