ข้าพระพุทธเจ้า-:-พระภาวนาประชานุ�ูล-วิ.-เจ้าอาวาส-พร้อมคณะสงฆ์-อุบาส�-อุบาสิ�า-สำนั�ป�ิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา-�ห่งที่-๒๘-วัดวีระโชติธรรมาราม-ตำบลคลองหลวง�พ่ง-อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา-จังหวัดฉะเชิงเทรา - Web wat Thailand