ร่วมทำบุ�สร้างรูปเหมือนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน-วัดท่าซุง-ให�่ที่สุดในโล� - Web wat Thailand