พระภาวนาประชานุกูล-พร้อมคณะศิษย์วัดวีระโชติธรรมาราม-ร่วมแบ่งปันน้ำใจ-ช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม-ที่ภาคใต้-ผ่านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา-อาคารเฉลิมพระเกียรติ - Web wat Thailand