วันที่-๘-มกราคม-๒๕๖๐-ร่วมพิธีทำบุญฉลองพระภาวนาประชานุกูล - Web wat Thailand