ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลม-ขนาด-๓๙-นิ้ว-วันวิสาขบูชา-ที่-๒๐-พฤษภาคม-๒๕๕๙ - Web wat Thailand