ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อเหรียญ-๑๐๐-ปีชาตกาลหลวงพ่อพระราชพรหมยาน-หลวงพ่อฤาษีลิงดำ-วันฉัตรมงคล-ที่-๕-พฤษภาคม-พ.ศ.๒๕๕๙-เวลา-๑๔.๐๙-น.-ณ-วัดวีระโชติธรรมาราม-โดยครูบาอาจารย์ในสายพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ - Web wat Thailand