เชิญเที่ยวงานปิดทองลูกนิมิต-เททองหล่อพระหลวงพ่อวัดไร่ขิง-ขนาด-๓๙-นิ้ว-ไหว้พระเกจิครูบาอาจารย์-ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์-รับสิ่งมงคลให้แก่ชีวิตและครอบครัว-ทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว-รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ-มหาทาน-มหาบารมี-ในเทศกาลสงกรานต์ประจำปีพ.ศ๒๕ - Web wat Thailand