๓๐-ตุลาคม-๒๕๕๘-เรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบ-๒๓-ปีแห่งการมรณภาพของพระเดชพรคุณพระราชพรหมยาน - Web wat Thailand