๑-พฤศจิกายน-๒๕๕๘-ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธี-ทอดมหากฐินสามัคคี-ประจำปี-๒๕๕๘ - Web wat Thailand