๑๗-ตุลาคม-๒๕๕๘-เชิญร่วมพิธี-เสาร์๕-ไหว้ครู-อธิษฐานยันต์เกราะเพชร-เดือน-๑๑ - Web wat Thailand