วันที่-๙-ตุลาคม-๒๕๕๘-€ª€Žà¸­à¸™à¸¸à¹‚มทนา€¬-€ª€Žà¸žà¸£à¸°à¸„รูภาวนาวีรคุณ€¬-ให้พระภิà¸�ษุสงฆ์-ร่วมà¸�ันเช็คà¸�ระจà¸�วิหารà¹�à¸�้วพระราชพรหมยาน-เพื่อเตรียมงาน - Web wat Thailand