ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าตั้งเสาไฟฟ้าไปสถานปฏิบัติธรรม-๓๕-ไร่-วันที่-๑๒-กันยายน-๒๕๕๘ - Web wat Thailand