ร่วมพิธีเททองหล่อหลวงพ่อโสธร๓๙นิ้วยกช่อฟ้ากับหลวงพ่อองอาจ๓๐ก.ค.๕๘ - Web wat Thailand