๘-ต.ค.-๕๗-เจ้าอาวาสคณะสงฆ์พสกนิกรชาวไทย-เจริญพระพุทธถวายในหลวง - Web wat Thailand