๓-ต.ค.-๒๕๕๗-พระครูภาวนาวีรคุณหลวงพ่อองอาจปฎิบัติศาสนกิจสนามสอบ - Web wat Thailand