เมื่อวันที่-๒-กันยายน-พ.ศ.๒๕๕๗-พิธีตั้งศาลพระภูมิของบ้านผู้ใหญ่ที่นับถือ-ดร.ทิพย์-อมาตยกุล-โดยพระเดชพระคุณพระครูภาวนาวีรคุณ-หลวงพ่อองอาจ- - Web wat Thailand