ร่วมบุ�สร้างมณฑปคลุมองค์หลวงพ่อฤาษีฯองค์ให�่ที่สุด-ขนาดหน้าตั�-๑๒-เมตร-สูง-๑๘-เมตร - Web wat Thailand