ร่วมปิดทองสมเด็จองค์ป�ม-ขนาดหน้าตั�-๔-ศอ�-๒-เมตร-บนอุโบสถ��้ว�ลางน้ำ - Web wat Thailand