ร่วมบุ�สร้างพระประธานหลวงพ่อ-๕-พี่น้อง-๕-พระองค์-พระประธานอุโบสถ��้ว�ลางน้ำ-วัดวีระโชติฯ - Web wat Thailand