ร่วมทำบุ�สร้างรูปเหมือน�ละมณฑป-หลวงพ่อพระราชพรหมยาน-วัดท่าซุง-ให�่ที่สุด-หน้าตั�-๑๒-เมตร - Web wat Thailand