เรียนเชิ�เป็นเจ้าภาพสร้างพระประจำตระ�ูล-ประดิษ�านไว้ประจำ-ณ-อุโบสถ��้ว�ลางน้ำ-วัดวีระโชติธรรมาราม - Web wat Thailand