เรียนเชิ�เป็นเจ้าภาพผ้าป่าตลอดปี-2558-ตั้งธนาคารบุ��องทุน-ค่าน้ำ-ค่าไฟวัดวีระโชติ-วันละ-1-บาท - Web wat Thailand