สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-พระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์-วันศุกร์-ที่-๙-มิถุนายน-พุทธศักราช-๒๕๖๐ - Web wat Thailand